Nasledujte nás na Facebooku

Informace

Výrobci

Slevy

Všeobecné podmínky

I. Základní ustanovení


    Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi společností Jiří Štěpina (dále jen „prodávající“) a jeho obchodními partnery (dále jen „kupující“) 
 

Prodávající


    Jiří Štěpina, se sídlem Lužická 1033, 337 01 - Rokycany, IČ: 75908221, DIČ: CZ8708242697, zabývající se prodejem jak dalším obchodníkům, firmám, tak i přímým zákazníkům.

 

Kupující


    Přímý zákazník – při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím (přímý zákazník) výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, jakož i předpisy souvisejícími. Další obchodníci a firmy - při zahájení obchodních vztahů – předkládají údaje, které chtějí mít uvedeny na nákupních dokladech (IČ, DIČ). V rámci platné legislativy si prodávající vymezuje právo tyto údaje ověřit (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík) a na nákupní doklad uvést pouze ověřené údaje z těchto zdrojů. Při případné změně těchto údajů, která není aktualizovaná v těchto volně přístupných rejstřících, je kupující povinen změnu údajů podložit kopií konkrétních dokladů prodávajícímu. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím „další obchodníci a firmy“, výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím, se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku, v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími. Individuální smlouva s kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak. 
 

II. Bezpečnost a ochrana informací


    Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím, analýzou návštěvnosti a využití webu, a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod., s výjimkou situace související s výše zmíněnou analýzou, distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). 

Všechny osobní údaje jsou zpracovávány manuálně. V případě žádosti o výmaz, přenos, anonymizaci nebo dotaz ohledně využití, uchovávání či zpracování osobních údajů se obraťte na e-mail obchod@zabalimto.cz nebo dopisem na adresu: Jiří Štěpina, Lužická 1033, 33701, Rokycany.
 

III. Otevírací doba


    Objednávky přes internetový obchod www.zabalimto.cz, www.dumsexu.cz, www.dame-darek.cz, www.nezne-chvilky.cz, www.nezne-hratky.cz, www.neznechvilky.cz, www.neznehratky.cz (dále jen "e-shop") jsou přijímány 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, včetně státních svátků. Telefonické objednávky přijímáme v pracovní dny, mezi 9,00 – 17,00 hodinou.


IV. Ceny


  Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.
 

V. Objednávání


    Kupující dostane zboží za konečnou cenu uvedenou na zálohové faktuře. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu potvrdí telefonicky/e-mailem cenu a termín dodání. Objednávat je možno následujícími způsoby:

 

 • prostřednictvím e-shopu
 • elektronickou poštou na adrese obchod@zabalimto.cz nebo info@dumsexu.cz
 • telefonicky

 

    Prodávající doporučuje kupujícímu provádět objednávky přes elektronický obchod nebo písemnou formou (e-mail) a uvést následující údaje:

 

 • obchodní jméno a sídlo kupujícího
 • IČ a DIČ, je-li registrován jako plátce DPH
 • kód a název zboží dle ceníku
 • jednotkovou cenu
 • způsob odebrání a dopravy
 • dodací adresu
 • podpis osoby oprávněné objednávat zboží
 • všechny další údaje, které kupující považuje za důležité

 

    Přijaté objednávky jsou závazné a lze je zrušit pouze do 24 hodin po objednání e-mailem na adresu obchod@zabalimto.cz nebo info@dumsexu.cz s textem: ZÁVAZNĚ RUŠÍM OBJEDNÁVKU ZE DNE: DD.MM.RRRR č. (číslo objednávky). Prodávající si vyhrazuje právo zaplacení storno poplatku při zrušení objednávky po této lhůtě ve výši 20% z celkové ceny objednaného zboží. V případě nepřevzetí již zaslané zásilky si prodávající vyhrazuje právo na uhrazení dopravného a pokuty ve výši 20% z celkové částky objednávky.

 

    Po provedení objednávky Vám může být zaslán e-mailem formulář spokojenosti z portálu Heureka.cz zastoupeným společností MITON Media, a. s. IČ: 273 43 391 (dále jen portál Heureka.cz). E-mail Vám bude odeslán vždy z e-mailové adresy heureka@zabalimto.cz. Na jiné e-maily prosím nereagujte a neprodleně nás o nich informujte. Dle platné smlouvy máme uzavřenou dohodu o spolupráci. Portálu Heureka.cz zasíláme Vaší e-mailovou adresu a seznam objednaných produktů. Jiné informace portálu Heureka.cz nebudou poskytnuty. Portál Heureka.cz se smluvně zavazuje, že po odeslání dotazníku smaže námi poskytnuté informace a neposkytne je třetí straně.


VI. Odstoupení od smlouvy


    Platí pouze pro přímé zákazníky (neplatí pro obchodní partnery s podepsanou obchodní smlouvou).

 

    Odstoupení od smlouvy v případě, že bylo zboží kupujícímu doručeno přepravní službou. V souladu se zákonem má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží v případě, že zboží objednal jinak než osobně a bylo mu doručeno libovolnou přepravní službou. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutno splnit níže uvedené podmínky:

 

a) Odeslat dopis (nejlépe e-mailem na adresu obchod@zabalimto.cz nebo info@dumsexu.cz) s textem: „Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo faktury) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo:…………………...". Datum a podpis.

 

b) Zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženou kopií výše uvedeného dopisu.

 

c) Zboží odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího by mělo být nepoškozené, kompletní a s kopií dokladu o koupi. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku. Neposílejte zboží na dobírku - nebude převzato! Doporučujeme Vám zboží pojistit. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrově snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět. Náklady vrácení zboží nese kupující.

 

d) Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na I) dodávku zboží upraveného na přání kupujícího či na zboží objednané speciálně a výslovně na jeho přání, a které nebylo v době objednávky skladem II) na dodávku spotřebního zboží u kterého je použitím spotřebována část jeho hodnoty a nelze jej vrátit do původního stavu před koupí.

e) Dle ustanovení § 1837 písm. g) občanského zákoníku „spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit“.  

f) Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

g) Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží a přepravu zašleme převodem na Váš bankovní účet a to nejpozději do 14 dnů po fyzickém obdržení zboží.

h) V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady. 
 

VII. Informace o produktech


     Jak textové, tak obrazové informace o produktech v e-shopu prodávajícího mají pouze ilustrační charakter a v detailech (hlavně barevných) se mohou lišit od dodávaného zboží. Veškeré produkty v nabídce e-shopu mají všechny legislativní náležitosti (zdravotní atesty, prohlášení o shodě), které jsou pro daný typ předepsány platnou legislativou.

 

VIII.Platební podmínky

 

 • platba předem bankovním převodem
  1. Kupujícímu je zaslána zálohová faktura ve výši 100% ceny objednaného zboží + 100% ceny přepraného.
  2. Po připsání fakturované částky na náš bankovní účet bude kupujícímu zboží zasláno do doby, která byla uvedena v e-mailu se zálohovou fakturou.
  3. Pokud zboží nebude možné zaslat z důvodu nedostatečných skladových zásob, bude o tom kupující vyrozuměn e-mailem nebo telefonicky.
 • platba na dobírku
  1. V případě, že je zboží skladem, bude kupujícímu zboží odesláno do 5-ti pracovních dní. V opačném připadě bude kupující vyrozuměn e-mailem nebo telefonicky o dostupnosti objednaného zboží.
  2. Zboži bude odesláno přepravní službou na dobírku.
  3. K celkové ceně a ceně přepravy bude připočtena částka 20,7 Kč bez DPH (25Kč s DPH) jako příplatek za dobírku.
  4. Pokud bylo zvoleno osobní vyzvednutí a platba na dobírku, nebude k celkové částce za zboží připočtena žádná částka.
  5. Pokud celková cena za zboží bez DPH přesáhne 10 000 Kč (12 100 Kč s DPH), bude objednávka automaticky změněna na platbu zálohovou fakturou.

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.


IX. Dodací podmínky

 

 • Zasílání přepravní službou:
      Zboží je kupujícímu zasíláno jako balík. Cena přepravy se řídí aktuálním tarifem přepravce. Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice) a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu obchod@zabalimto.cz nebo info@dumsexu.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento do 24 hodin zaslat e-mailem prodávajícímu. Pokud je kupujícím převzetí zásilky stvrzeno podpisem v dokladech dopravce, na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození dodávky není žádný nárok.
 • Osobní odběr

Po naskladnění zboží bude kupující telefonicky kontaktován a dohodne se datum a čas předání zásilky v sídle společnosti.

 

X. Záruční podmínky


    Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího. 

XI. Řešení sporů

    Prodávají informuje prostřednictvím těchto OP kupujícího-spotřebitele o tom, že veškeré případné spory mezi prodávajícím a kupujícím-spotřebitelem je možné řešit rovněž mimosoudní cestou (tzv. ADR).

V takovém případě je nutné, aby kupující-spotřebitel kontaktoval věcně příslušný subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je v těchto věcech Česká obchodní inspekce (více na http://www.coi.cz anebo přímo na https://adr.coi.cz). Prodávající však doporučuje všem kupujícím, aby pokud možno v takových případech nejdříve kontaktovali samotného prodávajícího a snažili se takový spor vyřešit bez účasti ČOI.
 

XII. Závěrečná ustanovení


    Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 23. 6. 2019 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.