Nasledujte nás na Facebooku

Informace

Výrobci

Slevy

Reklamační řád

Všeobecná ustanovení

1) Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku a Zákona o ochraně spotřebitele.

 

2) Tento řád popisuje běžnou obchodní spolupráci mezi kupujícím a prodávajícím, kterým je Jiří Štěpina. Upravuje odpovědnost za vady zboží a způsob uplatnění reklamace na toto zboží.

 

3) Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínky ještě před objednáním zboží. Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího souhlasí s níže uvedeným reklamačním řádem.

Obecné podmínky reklamace

A) Povinnosti kupujícího

1) Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách.

 

2) Kupující může oprávněnou reklamaci podat písemně buď poštou na adrese provozovatele nebo e-mailem na adrese info@dumsexu.cz.

 

3) Kupující je povinen doložit doklad o vlastnictví zboží a nejvýstižnější popis závad a jejich projevů.

 

4) Kupující pak následně doručí zboží zpět kompletní a neponičené s potřebnou dokumentací.

 

5) Náklady na dopravu k prodávajícímu hradí kupující.

B) Práva kupujícího

1) Při zjištění neodstranitelné vady má kupující právo na výměnu zboží nebo má právo od smlouvy odstoupit.

 

2) V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu poštovného nutného k vyřízení reklamace.

 

3) Náklady na dopravu spojené s nákupem zboží nebudou kupujícímu proplaceny kromě bodu VI odstavce 2 našich Všeobecných obchodních podmínek.

 

C) Povinnosti prodávajícího

1) Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 5 pracovních dní od přijetí zboží do reklamačního řízení a poté o tom vyrozumí kupujícího prostřednictvím e-mailu uvedeného při objednání zboží.

 

2) Prodávající je povinen vyřídit reklamaci v zákonem stanovené lhůtě a to nejpozději do 30 dnů ode dne doručení zboží do reklamačního řízení.

 

3) Prodávající poskytuje na prodáváne zboží záruku 12 měsíců dle platného ustanovení obchodního zákoníku. V případě nákupu zboží fyzickou osobou nepodnikající je záruční doba 24 měsíců dle platného ustanovení občanského zákoníku

 

 

Změna reklamačního řádu vyhrazena.